S radostí oznamujeme, že 19. dubna 2024 začíná nový běh 1,5 ročního cyklu seminářů Systemických konstelací:

Putování systemickými konstelacemi

7 prezenčních třídenních modulů a supervizní setkání

Lektorují: Ivan Verný, M.D., Dipl. PW, PaeDr. Zlata Šramová, Mgr. Eva Pávková, Ing. Richard Opěla, Mgr. Ivana Rosi a garantka výcviku MUDr. Ivana Wurstová. Pořádá: CREATRIX IDEAS z.s.

header e1701894596879 | Úvod

Přijímáme přihlášky

Cyklus seminářů systemických konstelací začínáme 19. dubna 2024.

sramova 2 | Úvod

Konštelačný výcvik pomáha vidieť udalosti v širšom kontexte, pozriet se na svoj život v rodových súvislostiach. A zároveň ošetriť ťažkosti a uzavrieť liečivý kruh.

PaeDr. Zlata Šramová

zakladatelka konceptu výcviku, lektorka výcviku, psycholožka, psychoterapeutka

verny 1 | Úvod

Najdôležitější zisk sa mi zdá rozšírenie obzoru o systemické a procesové zmýšľanie. Rozmanitost štýlov lektorov ponůka orientačné vzorce pre terapeutický rast.

MUDr. Ivan Verný, M.D.

lektor výcviku, psychoterapeut, kouč, supervizor týmů, semináře pro muže, pop

pavkova 1 | Úvod

Doprovázení klientů na jejich vlastní jedinečné cestě se klikatí historií rodin, příběhy předků, sny i tělesnými symptomy.

Mgr. Eva Pávková

lektorka výcviku, psycholožka, homeopatka, mediátorka

Co jsou konstelace

Zakladatel techniky systemických konstelací Bert Hellinger se narodil v roce 1925 v Německu. Studoval filozofii, teologii a pedagogiku. Pracoval v misionářském katolickém řádu u kmene Zulu v Jižní Africe, kde vedl dvě velké školy. V Africe se zajímal o výcvik skupinové dynamiky. Po návratu se intenzivně věnoval psychoanalýze, primární terapii, Gestalt terapii, transakční analýze, rodinné terapii, NLP, které pak integroval do vedení terapeutických skupin. Jeho kniha „Skrytá symetrie lásky“ je ještě stále základní literatura.

Ivan Borszomenyi Nagy a jeho práce s „Neviditelnými loajalitami“ a konstelace s Thea Schönfelder silně formovali Hellingerův pohled na systemické souvislosti. Jeho přístup k systemickým konstelacím se dnes používá v mnoha různých oborech, např. v psychoterapii, psychosomatické medicíně, podnikovém poradenství, dokonce ve vývoji filmových scénářů. Další důležitý učitel je Matthias Varga von Kibéd, profesor logiky z Mnichova a jeho žena, psychoterapeutka Insa Sparrer. „Ganz im Gegenteil“; „Wunder, Lösung, System“. Systemické konstelace se dostali do povědomí České a Slovenské terapeutické komunity díky psychiatrovi Ivanovi Vernému, M.D., který je představil v roce 1992 na psychiatrické klinice v Plzni.

K tomu, aby se v životě daného jedince nebo společnosti něco změnilo někdy stačí vidět a uznat dynamiku systému; někdy je nutné další procesování aby se umožnila úleva a změna.
Každý absolvent má možnost během cyklu se nejen učit, ale také projít procesem sebe-uzdravení postavením konstelace své rodiny.

skupinka s diplomem | Úvod

Absolventi cyklu „Putování“ se v rámci svého seberozvoje mohou účastnit supervizí některých z lektorů, aby si dále rozšiřovali své kompetence a splnili podmínky ČASKu a mohli se stát členy České Asociace Systemických Konstelací.


Cyklus „Putování“ je vhodné také pro prohloubení koučovacích technik, práci s tělem, terapeutických intervencí. Ty mohou využít psychologové, psychoterapeuty, managery a všichni, kteří chtějí získat celistvý přístup k lidskému psyché a procesům v různých systémech, ve kterých žijí nebo pracují sami, nebo jejich klienti.

O cyklu „Putování“

Práce se systemickými konstelacemi je psychoterapeutická, spirituální a zážitková technika, vhodná pro psychology, kouče, terapeuty, pomáhající profese a další, kde lidé pracují v oblasti duševního zdraví a také k osobnímu celostnímu rozvoji.

Pomáhá nahlížet na situace v životě člověka jiným úhlem pohledu a objevuje skryté zdroje pro život.

Pracuje s rodinnými nebo pracovními systémy, u zdravotních konstelací se symptomy nemoci. Hledá příčinu nesouladu a ukazuje cestu k řešením a k harmonii.

.

lidi na zemi 2 | Úvod

Chcete také lektorovat?

header e1701894596879 | Úvod