Výcvik systemických konstelací 2022 – 2024

Harmonogram pro rok 2022-2024

1. blok 9.-11. 9. 2022

 • Lektoři: Hajduk, Pávková
 • Seznámení, připomínkování struktury výcviku
 • Úvod do systemické terapie, Hellingerovský přístup, fenomenologie
 • Základní terminologie
 • Základy NLP – trénink vnímání, přijímání zpětné vazby
 • Stavění fragmentů systémů

2. blok 4.-6. 11. 2022

 • Lektoři: Hajduk, Šramová
 • Vedení úvodního rozhovoru
 • Shazer a krátkodobá psychoterapie
 • Sémantika jazyka a tvorba rituálních vět
 • Stavění malých systémů

3. blok 27.-29.1. 2023

 • Lektoři: Hajduk, Verný
 • Psychické onemocnění, projevy, signály
 • Systémy a psychické onemocnění
 • Změněné stavy vědomí
 • Stavění systémů

4 .blok 24.-26. 3. 2023

 • Lektoři: Hajduk, I.Wurstová
 • Psychosomatika
 • Tělesné symptomy a jejich vnímání
 • Práce s tělem, zpracování signálů
 • Orgánové a symptomové konstelace
 • Stavění malých systémů

5.blok 5.-7. 5. 2023

 • Lektoři: Hajduk, Pávková
 • Základy psychotraumatológie
 • Vytváření zdrojů
 • Signály traumat a sebeobrany
 • Stavění systémů

6 blok 2.-4. 6. 2023

 • Lektoři: Hajduk, Rosi, Pávková
 • JUNG (analytický přístup), práce s archetypy
 • Partnerská problematika z pohledu konstelací (vnitřní muž a žena)
 • Interní/externí a abstraktní systémy
 • Osobní historie, tvorba genogramu
  stavění systémů
 • Stavění systémů

7.blok září 8.-10. 9. 2023

 • Lektoři: Hajduk, Verný
 • Historie a systemický dosah
 • Síla místa
 • Symbolika, sny a systemická práce, práce s časovými osami
 • Stavění systémů

8.blok listopad 24.-26. 11. 2023

 • Lektoři: Hajduk, Šramová
 • Mytologie a pohádky
 • Pohádky, příběhy, písničky z dětství a jejich význam v systemicko-konstelační práci
 • Systémy v individuální práci – individuální konstelace, karty předků, práce s fotkami, se symboly
 • Stavění systémů

9.blok leden 12.-14. 1. 2024

 • Lektoři: Hajduk, Opěla
 • Pracovní a organizační systémy
 • Metadovednosti a jak se s nimi kontaktovat
 • Globální konstelace
 • Otevřená témata
 • Stavění systémů

10.blok 1.-3. 3. 2024

 • Lektoři: Hajduk ,Pávková
 • Náhradní rodinná péče a systemický pohled
 • Společenské a kulturní vlivy
 • Iniciační a přechodové rituály, životní mýty
 • Teorie attachementu.
 • Stavění systémů