Seberozvojový roční seminář rodinných konstelací – téma primární rodina

4 víkendová setkání (od soboty do neděle) v Brně

15. 4. – 16. 4. 2023
27. 5. – 28. 5. 2023
23. 9. – 24. 9. 2023
21. 1. – 22. 1. 2024

Od 4. 2. 2023 máme WhatsApp skupinu pro přípravu na tento seminář.

Lektorují Mgr. Eva Pávková, PaeDr. Zlata Šramová – zakladatelka koncepce dvouletého výcviku

Téma ročního semináře je PRIMÁRNÍ RODINA.

Primární rodina – vzorce našeho života

  • Do sedmi let věku dítěte se vytváří základní vzorce. Tyto formují náš současný život. Podle Bruce H Liptona, biologa,nejsme geny, jsme vzorce, geny se aktivují prostředím. Pokud konáme změny, mění se i prostředí a náš život. Rodinné konstelace jsou jednou z účinných technik životních změn a směřování.
  • Kam jde pozornost, tam míří náš život, konstelace ukazují naši nevědomou část mysli a také bloky, kde se právě nacházíme a kde energie neproudí. Jsou účinným diagnostickým nástrojem napomáhajícím změně.
  • Pro případnou budoucí praxi lektora je nutné mít zpracované téma primární rodiny, jako zdroj seberozvoje a nástroj pro další práci s klienty.
  • Seminář splňuje praxi pro zapojení do dvouletého lektorského výcviku.

PROGRAM ROČNÍHO SEMINÁŘE SYSTEMICKÝCH KONSTELACÍ-PRIMÁRNÍ RODINA

  • jak vznikají systémy
  • základní pravidla systémů/konstelací
  • vztahy v původní rodině
  • tajemství a tabu v rodinných systémech
  • přechodové rituály
  • zaměření na řešení

„Když se díváte na problém jako problém, máte problém. POsun nastává teprve tehdy, až začnete hledat řešení.“
Bert Hellinger, kniha Skrytá symetrie lásky

SEMINÁŘ SE KONÁ V CENTRU BRNA, ADRESA BUDE UPŘESNĚNA.

Cena ročního čtyř víkendového semináře je 2950,- Kč za víkend, celý seminář roční 11 800,- Kč, při platbě celkem 10 800,- Kč.

e-mail pro přihlášení: vycvik.systemickych.konstelaci@gmail.com , Marie Rubá tel 00421 608 854 409.

Mgr Eva Pavkova lektorka | Seberozvojový roční seminář rodinných konstelací - téma primární rodina
PaeDr Zlata Sramova zakladatelka koncepcxe vycviku | Seberozvojový roční seminář rodinných konstelací - téma primární rodina