Harmonogram Cyklu seminářů

Termíny jsou vždy o víkendu: pátek: 10:00 – 18:30, sobota: 9:00 – 18:00, neděle: 9:00 – 15:00

Celkem:

152 výukových hodin teorie a praxe.

30 hodin supervizí dle individuálních termínů (hradí se samostatně, není součástí ceny cyklu seminářů).

1. blok 19. 4. – 21. 4. 2024

Zahájení, začátky a základy

Lektoři: Ivan Verný a Richard Opěla

 • Úvodní rozhovor a co potřebujeme vědět, vnímání a utilizace signálů
 • Úvod do systemické terapie. Fenomenologie a konstruktivizmus  fenomenologie
 • Základní terminologie
 • Základy NLP
 • Trénink vnímání, přijímání zpětné vazby

2. blok 7. 6. -9. 6. 2024

Základní rodina a konstelační principy

Lektoři: Ivana Wurstová a Eva Pávková

 • Hellinger a jeho práce
 • Genogram a kde hledat informace
 • Naše kořeny, matka, otec, sourozenci
 • Konstelačně významné příběhy vlastní primární rodiny

3. blok 11. 10. – 13. 10. 2024

Rituály a náhradní rodinná péče

Lektoři: Eva Pávková a Richard Opěla

 • Co je rituál
 • Rituály v konstelační praxi
 • Rituální věty, jejich tvorba a užití
 • Sémantická diferenciace
 • Náhradní rodinná péče
 • Když rodiče selhávají – nejen o náhradní rodinné péči v konstelacích

4. blok 15. 11 – 17. 11. 2024

Archetypy, příběhy, pohádky a mýty

Lektoři: Zlatka Šramová a Ivana Rosi

 • Analytický přistup Junga
 • Archetypy v našich životech
 • Mytologie, pohádky a jejich význam v systemicko-konstelační práci
 • Narativní přístup
 • Cvičení na uvedená témata

5. blok 7. 2. – 9. 2. 2025

Psychosomatika, tělesné symptomy

Lektoři: Ivana Wurstová a Ivana Rosi

 • Práce s tělem, čtení signálů těla a vnímání symptomů
 • Nemoc jako zpráva
 • Orgánové a symptomové konstelace

6. blok 4. 4. – 6. 4. 2025

Pracovní a organizační systémy

Lektoři: Richard Opěla a Ivana Wurstová

 • Co jsou organizační/pracovní konstelace
 • Rodinný a organizační systém – podobnosti a rozdíly
 • Rodinné versus organizační konstelace
 • Systemické principy organizačních systémů, rodinný podnik

7. blok 16. 5. – 18. 5. 2025

Lektoři: Ivan Verný, Zlata Šramová

Sny ,změněné stavy vědomí , traumatické procesy a příprava na další pouť

Změněné stavy vědomí

psychické onemocnění a psychospirituální krize

Prvky psychotraumatologie

Signály traumat a sebeobrany

Zdroje, které už máme a jak je najít a použít