Praktické informace

Informace k pobytu na výcviku

Místo uskutečnění výcviku:

Hotel Hluboký Dvůr, a.s.

Hrubá Voda 21, 783 61 Hlubočky – Hrubá Voda, okres Olomouc

Během výcviku si organizátor vyhrazuje právo změnit místo výcviku, lokalita trasa Olomouc-Brno

Časový harmonogram výcviku:

Pátek9:30 – 18:30 hod.může být večerní program)
Sobota9:30 – 18:30 hod.(večerní program 19:00 – 21:00 hod.)
Neděle9:30 – 16:00 hod.

Během programu jsou přestávky, oběd i večeře je po domluvě většinou 13:00 – 14:30 hod. a 18:00 – 19:00 hod.

Pobyt na hotelu

Ubytování si každý rezervuje sám

Rezervujete se na akci: VÝCVIK + Vaše jméno

Cena za jedno místo na dvoulůžkovém pokoji je 850,- Kč / noc / osoba

Cena za jednolůžkový pokoj je 1050,- Kč / noc / osoba

Snídaně jsou zahrnuty v ubytování.

Jídlo na hotelu

Cena hlavního jídla (oběd) je 185,- Kč / osoba

Cena večeře je 185,- Kč / osoba

Před výcvikem (a každým modulem) obdržíte na email odkaz na Google tabulku s výběrem jídel, kde si jídlo objednáváte dopředu. Prosíme o zodpovědnost s dodržením lhůty pro odeslání objednávky jídel a pobytem na hotelu. 

Organizátor neřeší problémy s včasným neobjednáním jídla, noclehů či předáním klíčů od pokoje při vašem pozdním příjezdu – mimo hodiny hotelové recepce. 

Vše si hradíte samostatně včetně jídla, které se objednává společně pro rychlejší komfort stravování s domluvenou cenou.

Výuka na výcviku

Výcvik je veden vždy dvěma lektory ve skupině.

Skupina má cca 30 – 32 studentů.

V průběhu výcviku je velká skupina rozdělena na dvě menší skupiny a ty pracují samostatně na cvičeních rozvíjejících jejich citlivost, intuici, všímavost a znalosti nebo na přípravu k praxi klient – lektor, kde se učí zpracovávat zakázky klientů a přímo pracují v pozici lektorů při práci s klientem. Vše pod vedením minimálně jednoho z lektorů.

Výuka probíhá teorií i praxí. 

Teoretická část je formou přednášek a doplňujících cvičení na integraci výuky.

K teorii jsou lektory zpracovány materiály a jsou předány studentům pro jejich potřeby (sdílené úložiště na Google disku). 

V průběhu výcviku mají lektoři samostatné supervize, kde účast si hradí účastník sám – cca 1200,- Kč / den / osoba, kde studenti mohou i sami za dozoru supervizora již pracovat pro klienty (z řad výcviku či veřejnosti), nebo se mohou jen zúčastnit v rámci praxe, nebo mohou pracovat na svých zakázkách a tématech, které jim mohou vyvstat v procesu výcviku.

Garant výcviku PhDr. Miroslav Hajduk doporučuje mít v průběhu výcviku svého terapeuta, psychologapracovat pravidelně na integraci zážitků z konstelací v kontextu osobního rozvoje. Doporučeno zvláště pro ty, kteří ještě nemají zkušenosti s takto intenzivním výcvikem.