Praktické informace

Informace k pobytu

Místo uskutečnění studia:

Hotel Hluboký Dvůr, Hlubočky, Olomouc , 2, 3, 5, 6, 7 modul ( cena pobytu 2 noci a 5 hlavních jídel (výběr) od 2950-3750 Kč/120,90-153,68 Eur)

STATEK SAMSARA, Blansko ,4 modul (cena pobytu je 2 x nocleh a 5 hlavních jídel ) 3750Kč / 153 Eur, strava dle výběru)

EVC  Švýcárna, Moravský kras , 1 modul (cena pobytu 2xnocleh, 5 hlavních jídel je 2550-3350 Kč/104,50-137,29 Eur, strava vege pro všechny)

Během výcviku si organizátor vyhrazuje právo změnit místo výcviku, lokalita trasa Olomouc-Brno

Náklady na ubytování a stravování si hradí uchazeči individuálně ,dle potřeb, v ceně Cyklu seminářů není strava a ubytování na semináři.

Organizace do 30 dnů před začátkem modulu zašle podrobné informace ke stravování a ubytování. Ceny ubytování záleží na výběru pokojů a počtu lůžek na pokojích.

Časový harmonogram výcviku:

Pátek10:30 – 18:30 hod.(může být večerní program)
Sobota9:00 – 18:30 hod.(večerní program 19:00 – 21:00 hod.)
Neděle9:00 – 15:00 hod.

Během programu jsou přestávky, oběd i večeře jsou po domluvě většinou mezi 13:00 – 14:30 hod. a 18:00 – 19:00 hod.

Jak to probíhá

Seminář je veden vždy dvěma lektory ve skupině.

Skupina má cca 26 – 32 studentů.

V průběhu praktické části semináře je zpravidla (není podmínkou), velká skupina rozdělena na dvě menší skupiny a ty pracují samostatně na cvičeních rozvíjejících jejich citlivost, intuici, všímavost a znalosti nebo na přípravu k praxi klient – lektor, kde se učí zpracovávat zakázky klientů a přímo pracují v pozici lektorů při práci s klientem. Vše pod vedením minimálně jednoho z lektorů.

Výuka probíhá teorií i praxí. 

Teoretická část je formou přednášek a doplňujících cvičení na integraci výuky.

K teorii jsou lektory zpracovány materiály a jsou předány účastníkům pro jejich potřeby (sdílené úložiště pod heslem na webových stránkách v sekci účastníci). 

V průběhu studia a po ukončení studia , mají lektoři samostatné supervize, které si hradí účastník sám

Cena supervize je 1 200 .-Kč- 1 600,- Kč / den / osoba, kde studenti samostatně pracují s klienty (z řad kolegů či veřejnosti), nebo se mohou jen zúčastnit v rámci praxe, popřípadě mohou pracovat na svých zakázkách a tématech, které jim vyvstanou v procesu výuky a praxe . Supervize probíhá za účasti jednoho z lektorů odborného týmu Putování systemickými konstelacemi.

Garantka výcviku MuDr. Ivana Wurstová a lektorský tým doporučují mít v průběhu studia svého terapeuta, psychologapracovat pravidelně na integraci zážitků z konstelací v kontextu osobního rozvoje. Doporučeno zvláště pro ty, kteří ještě nemají zkušenosti s takto intenzivním vzdělávácím procesem.