Cena výcviku

Úhrada za kompletní výcvik činí :

46.000,- Kč při jednorázové platbě do 30. 6. 2022
48 000,- Kč po 30. 6. 2022

Cena výcviku na splátky možnost 1.

51 000,- Kč- 1 splátka 25 000,- Kč a 6 x 4 500,- Kč každé čtvrtletí , dle vystaveného splátkového kalendáře .

Cena výcviku na splátky: možnost 2

58 000,- Kč – 10 splátek x po 5 800,- Kč splatných měsíc před začátkem jednotlivých bloků dle splátkového kalendáře.. (Tato možnost je pouze pro 5 studentů)

Závěrečné setkání  je hrazeno samostatně.

Pro studenty, kteří ukončují výcvik zkouškou : 4 850,- Kč

Pro studenty, kteří ukončují výcvik absolvováním výcviku 1 100,- Kč.

Platbu provádějte na účet společnosti Creatrix Ideas z s , vedený u ČSOB , číslo účtu 281116340/0300 . na základě vystavené faktury či splátkového kalendáře.

Platba výcviku zahrnuje krytí nákladů spojených se zajištěním vyučovacího procesu a celkové činnosti organizátora v průběhu dvouletého studia během 10 výukových bloků.

Platbu za výcvik je povinen účastník uhradit v termínech vystavené faktury nebo Smlouvy o Zabezpečení účastníka výcviku.