Cena výcviku

Výcvik je možné uhradit několika způsoby:

  • Splátka 25 000,- Kč a 6 x 4 500,- Kč  každé čtvrtletí , možnost individuální domluvy.
  • 10 splátek po 5 800,- Kč, co dva až tři měsíce splátka.
  • 24 splátek po 2 416,- Kč měsíčně
  • Platba jednorázová je 48 000,- Kč.

Závěrečné setkání  je hrazeno samostatně.

Pro studenty, kteří ukončují výcvik zkouškou : 4 850,- Kč

Pro studenty, kteří ukončují výcvik absolvováním výcviku 1 100,- Kč.

Platbu provádějte na účet společnosti Creatrix Ideas z s , vedený u ČSOB , číslo účtu 281116340/0300 . na základě vystavené faktury či splátkového kalendáře.

Platba výcviku zahrnuje krytí nákladů spojených se zajištěním vyučovacího procesu a celkové činnosti organizátora v průběhu dvouletého studia během 10 výukových bloků.

Platbu za výcvik je povinen účastník uhradit v termínech vystavené faktury nebo Smlouvy o Zabezpečení účastníka výcviku.