Cena Cyklu seminářů systemických konstelací

Možné varianty způsobu úhrady:

  • Jednorázově: 6 550 Kč (268,44 €) za modul při jednorázově platbě všech modulů. Celkem 45 850 Kč (1.879,09 €).
  • Po modulech: 7 800 Kč (319,67 €) za modul. První platba při přihlášení. Další platby vždy nejpozději měsíc před každým termínem modulu. celkem 54 600 Kč (2.237,70 €).
  • Měsíčními splátkami: měsíční splátka 3 680 Kč (150,81 €). 15 měsíčních splátek. První a druhá splátka se hradí při přihlášení, další pak každý měsíc, poslední 15. 5. 2025. Celkem 55 200 Kč (2.262,29 €).

Při platbě v eurech bude přepočet ceny dle aktuálního kurzu.

Cena obsahuje 7 třídenních modulů studia, celkem 152 hodin teorie a praxe, v závěru účastníci obdrží Osvědčení o absolvování ,s počtem hodin teorie a praxe.

Absolvování studia Putování systemických konstelací v rozsahu 152 hodin a absolvování 30 hodin supervizí, tedy celkem 180 hodin výuky a praxe, jsou uznané pro zápis účastníka jako lektor/ka do České asociace systemických konstelací. www.cask.cz

Supervize jsou hrazeny samostatně dle aktuálního ceníku ve Smlouvě o studiu Cyklu seminářů systemických konstelací, a to v rozsahu 1200 až 1600 Kč za 8 hodin supervize (dle výběru lektorů). Termíny supervizí budou naplánovány v průběhu studia Cyklu semináře systemických konstelací. K absolvování semináře pro zápis do ČASK je nutné absolvovat 4 supervize u vybraných lektorů Cyklu semináře systemických konstelací. Supervize jsou pouze pro ty účastníky, kteří chtějí pracovat se systemickými konstelacemi jako lektoři .

.