Zpracování osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti CREATRIX IDEAS z.s, se sídlo Na Bělidle 1678/2, Ostrava, IČ: 02201330 zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • bydliště
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • profese
 • absolvované semináře
 • zkušenost s konstelacemi
 • případné další sdělení pro organizaci
 • číslo účtu a fakturace v případě přihlášení a vystavení faktury

2. Výše uvedené osobní údaje je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem přijetí do výcviku systemických konstelací. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat jen zpracovatelé:

 • Marie Rubá-organizace výcviku-správce, zpracovává všechny zadané údaje
 • Jan Milota- správce IT ( nenakládá s daty, tvůrce webu)
 • Jana Barabášová -asistentka výcviku ( pouze kontakty nezbytné pro organizaci)
 • Ing Iva Reznerová – účetní výcviku ( adresu, číslo účtu, jméno)
 • Lektorský tým výcviku – pouze jméno a datum narození a informace v materiálech k přijetí do výcviku.

7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Za Creatrix Ideas z s

Předsedkyně

Marie Rubá