Marie Rubá

„Mám mnoho rolí a mnoho podob, jsem chameleon života, také mám v sobě velké NIC. A to NIC je prázdnota ve které se vše děje…“
Marie

Svůj výcvik pod vedením Zlatky a Ivana a Vojty , Evy, Ivanky a Richarda jsem absolvovala v roce 2012-2014.

Když se mne spolusedící Pavlínka v roce 2015 na jednom z Výcviků z jiných lektorských škol ptala: „ A jak to víš, a kde ses učila…“ a po mém doporučení zjistila, že tento Výcvik jeho pořadatelka už neotevřela, tak krásně na mě naléhala, až jsme se spolu pustily do organizace dalšího běhu., pod záštitou vzdělávací společnosti Creatrix Ideas zs.

Viva Pavlínko s díky žehnám, že jsi byla jiskrou mé další tvůrčí práce a zdravím Tě ve Tvé vysněné mateřské roli.

A díky právě tomuto osudovému setkání nás dvou , na osudovém místě Olomouc, a také především, díky souhlasu a spolupráce zakladatelky koncepce Výcviku PaeDr Zlatky Šramové i původní organizátorce Petře, mají prostor i další lidé, zažít tento silný transformační proces seberozvoje a intenzivní výuky techniky terapeuticko systemické konstelační práce v podání tohoto lektorského týmu.

Studenti po studiu se stávají lektory a pak dále pokračují ve své samostatné práci s dalšími klienty a rozšiřují řady těch, kteří navazují na na odkaz Berta Helingera.

Děkuji s láskou velkým učitelům Výcviku, díky nimž jsem tady pro vás a spolu se mnou i Janička a Ilonka.

Celý tým pevně věříme, že si to s námi a hlavně sami se sebou užijete .

S láskou Marie

IMG 8637 | Marie Rubá