Ivan Verný, M.D., Dipl. PW 

Psychiatr a psychoterapeut s 40 letou privátní praxí v Curychu.
Certifikovaný absolvent výcviků Procesorientované psychoterapie (POP) (učební analytik a supervizor), Ericsonovské hypnoterapie, NLP a supervize zaměřené na umělecké metody (coaching a supervize teamů).


V Čechách a na Slovensku vyučuje POP od roku 1990 a systemické
konstelace od roku 1992. Má nadstavbové vzdělávání pro práci
s traumatickými stavy (P.Levin, B.Rothchild). V současnosti kromě své praxe vede coaching kádrů a teamů v různých organizacích, výcviky POP ve Švýcarsku, v Čechách a na Slovensku. Je držitelem Evropského certifikátu Psychoterapie.

Ivan Verný | Ivan Verný, M.D., Dipl. PW